2012-13. Common Roads (Közös Utak) Svájci-Magyar közös program

I. Partnerek:

A partnerség két jelentős bázissal rendelkező szenior szervezet között valósul meg, a Svájci Idősügyi Tanács (SSR), valamint a magyar Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség között. (Ez utóbbinak 100 000 a taglétszáma). Svájcban a Schweizerische Seniorenrat (Svájci Idősügyi Tanács) képviseli az idős emberek gazdasági, szociális és társadalmi ügyeit. A Schweizerische Seniorenratot a Bundesrat (Bundesrat a Szövetségi Tanács, a Svájci Államszövetség kormánya) nevezi ki, mint a Bundesrat, a Parlament és a hatóságok idősügyi kérdésekben véleményt nyilvánító tanácsadó szervét. A SSR –nek 34 tagja van, és tagszervezeteihez mintegy 200 000 személy tartozik. A „Közös utak” program projektfelelőse az Érted és Veled Alapítvány.

II.A projekt céljai és eszközei a következők:

1. Tapasztalatcsere a magyar és a svájci idősebb generáció ellátásairól, lehetőségeiről. Bemutatásra kerülnek az időspolitika alakítását szolgáló jó gyakorlatok – például az idősbarát önkormányzati díj, települési idősügyi tanácsok működése, érdekképviseletek. Összehasonlításra kerülnek a demográfiai tényezők, az időskori aktivitások. Milyen eszközökkel óvják meg az idősebb emberek önállóságát, életminőségét, méltóságát? Hogyan tartják fenn az idősebb emberek szociális, kulturális, gazdasági érdeklődését? Ez a cél személyes találkozók és internetes kontaktok formájában kerül megvalósításra.

2. A svájci frank hitelek kapcsán sokan negatív érzéseket táplálnak Svájc iránt. A svájci táj szépségeinek, értékeinek, hagyományainak bemutatása közelebb hozza Svájcot a magyar emberekhez, elfogadóbbak lesznek. Ennek eszköze a Nyugdíjas Szövetség Hírlevele – négy hónapon keresztül, a szövetség honlapja, illetve a találkozón való bemutatások.

3. Magyarország rendkívül gazdag termálvizekben, egészségturisztikai, gyógyító központokban, ahol a természeti adottságok mellett az orvos-szakmai ismeretek is kiválóak. Egyre több az európai színvonalú gyógyászati szolgáltatás is. Célunk, hogy ezt bemutassuk, hogy a svájci partnerek személyesen is megtapasztalhassák. Közös tanácskozással elő szeretnénk segíteni azt, hogy a svájci emberek a saját biztosítójuk támogatásával igénybe vehessék a gyógyvizes fürdőket és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat. E témában párbeszédet kívánunk kezdeményezni a két ország egészségpolitikusai között.

4. Tanulmányt kívánunk megjelentetni a tapasztalatokról, javaslatokról, melyeket a szakmai és politikai döntéshozókhoz is eljuttatunk.

5. A program időtartama: 2012. július 17. – 2013. augusztus 30.

A Közös utak/ Common roads svájci- magyar közös program megalkotását és megvalósítását, a Svájci Hozzájárulás Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap támogatása tette lehetővé. A Pályázati Alap átfogó célja a svájci és magyar testületek, és szervezetek között meglévő, vagy új együttműködések kölcsönös fejlesztése, és ezáltal Magyarország és a kibővült Európai Unió közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.

Svajci-Magyar Konferencia programja

Közös utak összefoglaló

Common Roads – Közös utak
Cimke: